Chào mừng đến với WEVINA!

ĐÂY CHÍNH LÀ WEBSITE DÀNH CHO NHỮNG THIÊN TÀI ANH VĂN LỚP 6A1 ! VÀ TẤT NHIÊN CÁC BẠN TRONG LỚP CŨNG CÓ THỂ LÊN VỚI MỨC ĐỘ LÀ HỌC SINH ! 

                                                                                                

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...

Chỉnh sửa website một cách dễ dàng.

Hãy click vào biểu tượng bút chì để mở danh sách các chức năng.

Bạn có thể thêm, sửa, xóa các phần tử của trang web như các biểu mẫu, bảng, hình ảnh... Bạn cũng có thể chỉnh sửa một phần từ bằng cách click vào phần tử đó.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí các phần tử bằng các thao tác kéo thả rất đơn giản.